Naujienos

2017-03-29 10:07:20

Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimas (keitimas)

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami ir keičiami darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val.
Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo tvarka:
1. Asmuo privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. KVP apdraustojo vardu gali pasiimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Senasis KVP keičiamas nauju tik grąžinus senajį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį – 1 €.
4. Jeigu apdraustasis negražina senojo KVP arba gražina sugadintą dėl netinkamo saugojimo, naujas KVP išduodamas sumokėjus praradimo arba sugadinimo mokestį – 3 €.