Vainuto ambulatorija http://ambulatorija.home.creation.lt/rss Vainuto ambulatorijos reorganizavimas Sprendimas dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų bei viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pavirtinimo 2019 07 25 Nr. T1-106
Parsisiųsti sprendimą.

]]>
4258 Wed, 31 July 2019 09:07:33
Projekto įgyvendinimas Projektas - „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“

Šilutės rajono savivaldybės administracija kartu su viešosiomis įstaigomis: Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centru, Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centru, Vainuto ambulatorija, Juknaičių ambulatorija pradeda įgyvendinti projektą - „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“. 

Projekto tikslas - sumažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos, onkologinių, tuberkuliozės ligų, modernizuojant pirminės sveikatos priežiūros įstaigas Šilutės rajone.

Projekto veiklų metu numatoma modernizuoti, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūrą: atlikti statinių ir (ar) patalpų rekonstrukciją ir (ar) remontą, įsigyti reikalingą įrangą, aprūpinti tiksline transporto priemone, skirta pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose. 

Įgyvendinus projektą Šilutės rajone būtų pagerinti sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumai, ir skatinamas sveikas senėjimas. Įgyvendinus visas projekto metu planuojamas veiklas būtų modernizuota asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei DOTS kabineto, infrastruktūra. Įstaigos įsigytų jų pacientų poreikius tenkinančią įrangą, kurios dėka būtų greičiau ir kokybiškai teikiamos  sveikatos priežiūros paslaugos. Projekto metu Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras būtų aprūpintas tiksline transporto priemone, skirta pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose. Tokia paslauga ypatingai reikalinga mažuose miesteliuose ar kaimuose gyvenantiems senyvo amžiaus pacientams, kurie dėl jų ligotumo negali atvykti į artimiausią ambulatoriją ar pirminės sveikatos priežiūros centrą. 

Projekto pradžia 2019-01-25, projekto pabaiga – 2019-08-25, trukmė 7 mėnesiai.

]]>
4124 Tue, 30 April 2019 10:04:51
Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimas (keitimas) Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami ir keičiami darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val.
Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo tvarka:
1. Asmuo privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. KVP apdraustojo vardu gali pasiimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Senasis KVP keičiamas nauju tik grąžinus senajį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį – 1 €.
4. Jeigu apdraustasis negražina senojo KVP arba gražina sugadintą dėl netinkamo saugojimo, naujas KVP išduodamas sumokėjus praradimo arba sugadinimo mokestį – 3 €. 

]]>
128 Wed, 29 March 2017 10:03:20