Finansinių ataskaitų rinkiniai


• Veiklos ataskaitą už 2018 metus: I ket. | 

• Veiklos ataskaitą už 2017 metus: ataskaitos.

• Veiklos ataskaitą už 2016 metus: I ket. | II ket. | III ket.

• Veiklos ataskaitą už 2015 metus: I ket. |  II ket. |  III ket.

• Veiklos ataskaitą už 2015 metus galima parsisiųsti čia.
• Veiklos rezultatų ataskaitą galima parsisiųsti čia.
• Vadovo ataskaita už 2015 metus galima parsisiųsti čia.
• Darbuotojų darbo užmokesčio ataskaita galima parsisiųsti čia.
• Finansinės būklės ataskaitą galima parsisiųsti čia.
• Aiškinamasis raštas  - parsisiųsti.
• Metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas - parsisiųsti.

Puslapis "Finansinių ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2018-07-03